Tin tức

Quản lý chất thải thông thường và biên bản bàn giao

Quản lý chất thải thông thường và biên bản bàn giao

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, 2014 và 2020 đã đưa ra các quy định về quản lý chất thải theo xu hướng ngày càng chi tiết, chặt chẽ hơn, quy định rõ trách nhiệm của từng đối tượng liên quan trong...

Xem tiếp
Hoạt động huấn luyện an toàn vệ snh lao động

Hoạt động huấn luyện an toàn vệ snh lao động

Việc thực hiện huấn luyện không chỉ giúp người lao động có những cơ hội việc làm tốt mà còn là nhân tố quan trọng để bảo vệ họ trước những rủi ro trong công việc. TUDO-EHS chuyên tổ chức huấn...

Xem tiếp
Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo hộ cá nhân được quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/02/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Phương tiện bảo hộ lao động phải...

Xem tiếp
Quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ

Quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ

các thiết bị có yêu cầu cao hơn trong công tác ATLĐ được Bộ Lao động thương binh xã hội quy định danh mục thiết bị trong Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ LĐTBXH có hiệu lực từ...

Xem tiếp
Công tác ATVSLĐ, MT, PCCN và ISO

Công tác ATVSLĐ, MT, PCCN và ISO

#TUDOEHS sẽ xuất bản dần các chương trình trong công tác ATVSLĐ, MT, PCCN và ISO 14001:2015 lên youtube các bạn nhé

Xem tiếp
Trách nhiệm thực hiện công tác PCCC&CNCH doanh nghiệp

Trách nhiệm thực hiện công tác PCCC&CNCH doanh nghiệp

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ (Dùng cho người đứng đầu cơ sở)

Xem tiếp
Thông báo mở lớp online An toàn, Môi trường

Thông báo mở lớp online An toàn, Môi trường

THÔNG BÁO MỞ LỚP ONLINE AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp
Hệ thống hồ sơ Môi trường cho doanh nghiệp

Hệ thống hồ sơ Môi trường cho doanh nghiệp

Nhân ngày, hơn 60 triệu dân cả nước đi bầu cử, gửi toàn thể các bạn đang làm Quản lý Môi trường trong doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát và nhìn hệ thống hơn về hồ sơ Môi trường nhé; #TUDOEHS...

Xem tiếp
Lợi ích chứng nhận ISO 14001:2015

Lợi ích chứng nhận ISO 14001:2015

Quản lý môi trường đóng một vai trò ngày càng tăng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức đã được thiết lập nhằm xác định và tạo ra cơ...

Xem tiếp
Huấn luyện an toàn lao động trong công trình xây dựng

Huấn luyện an toàn lao động trong công trình xây dựng

Sáng trao đổi Kế hoạch tổng hợp ATLĐ Thông tư 04/2017/BXD, cùng với 09 nhiệm vụ của Cán bộ An toàn Điều 72 Luật ATVSLĐ 2015.

Xem tiếp

1 2Tiếp >>

Thiết kế bởi Tâm Nghĩa