Quản lý chất thải thông thường và biên bản bàn giao

455

QUẢN LÝ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG VÀ BIÊN BẢN BÀN GIAO

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, 2014 và 2020 đã đưa ra các quy định về quản lý chất thải theo xu hướng ngày càng chi tiết, chặt chẽ hơn, quy định rõ trách nhiệm của từng đối tượng liên quan trong quá trình quản lý chất thải.

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm: Phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý và thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Mỗi lần vận chuyển CTTT cần đảm bảo các loại giấy tờ sau: 

1. Sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành khi chuyển giao nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý quy định. Mẫu số 03 phụ lục III thông tư 02/2022/TT-BTNMT

2. Biên bản nghiệm thu khối lượng (Thông thường thanh toán hàng tháng)

3. Phiếu đề nghị thanh toán/ chuyển tiền (hóa đơn kèm theo)

 

Lưu ý: Cá nhân, tổ chức liên quan đến quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải thực hiện trách nhiệm của mình về quản lý chất thải theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022,  thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 để không bị xử lý vi phạm.

#TUDOEHS

—-

Liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0973.853.866 để được tư vấn cụ thể về giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TUDO-EHS

Tư vấn, đào tạo EHS, ISO 14001; OHSAS 18001, ATVSLĐ

Email: ehs.antoanmoitruong@gmail.com

Website: http://hseantoanmoitruong.com

Địa chỉ: Nhà số 15, ngõ 63/19 Di Ái, Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội

Admin nhóm: An toàn - Môi trường

 

 

 

 
Thiết kế bởi Tâm Nghĩa