Huấn luyện pháp luật các nhóm 1 2 3 4 5 6

Huấn luyện ATVSLĐ cho Công ty Eco Korea

Huấn luyện ATVSLĐ cho Công ty Eco Korea

🥰Thứ 7 thật vinh dự được hợp tác cùng Công ty TNHH Eco Korea - Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trong công tác đào tạo An toàn lao động.

Xem tiếp
HUẤN LUYỆN ATVSLĐ TẠI CÔNG TY TNHH SATOEN VIỆT NAM

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ TẠI CÔNG TY TNHH SATOEN VIỆT NAM

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ TẠI CÔNG TY TNHH SATOEN VIỆT NAM Công tác huấn luyện ATVSLĐ là một trong những hoạt động bắt buộc tại các công ty theo 44/2016/NĐ-CP.

Xem tiếp

Thiết kế bởi Tâm Nghĩa