Thư viện tài liệu

Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT

Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xem tiếp
Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

Xem tiếp
Thông tư 29/2021/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động đào tạo về chuyên môn y tế lao động

Thông tư 29/2021/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động đào tạo về chuyên môn y tế lao động

Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động

Xem tiếp
Nghị định 55/2021 thay thế Nghị định 155/2016

Nghị định 55/2021 thay thế Nghị định 155/2016

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 155/2016/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp
Huấn luyện ATVSLĐ đối với nhóm 6

Huấn luyện ATVSLĐ đối với nhóm 6

Huấn luyện ATVLSD đối với nhóm 6

Xem tiếp
Huấn luyện ATVSLĐ đối với nhóm 5

Huấn luyện ATVSLĐ đối với nhóm 5

Huấn luyện ATVSLĐ đối với nhóm 5

Xem tiếp
Huấn luyện ATVSLĐ đối với nhóm 4

Huấn luyện ATVSLĐ đối với nhóm 4

Huấn luyện ATVSLĐ đối với nhóm 4

Xem tiếp
Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3

Xem tiếp
Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2

Xem tiếp
Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1

Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1

Huấn luyện ATVSLĐ đối với nhóm 1

Xem tiếp

1 2 3 4Tiếp >>

Thiết kế bởi Tâm Nghĩa