Ngày Môi trường Thế giới

572

Ngày Môi trường Thế giới được tổ chức để nâng cao hiểu biết của mọi người về tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích các người dân và các chính phủ tổ chức thực hiện hoạt động cải thiện môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Hiện nay, đã có hơn 150 quốc gia hưởng ứng và tham gia ngày Môi trường Thế giới và con số đang dần tiếp tục tăng lên.

Chủ đề của ngày Môi trường Thế giới năm 2021

Ngày Môi trường Thế giới năm 2021

Chủ đề ngày Môi trường Thế giới năm 2021 là "Khôi phục các thế hệ" (tiếng Anh: #GenerationRestoration). Chúng ta không thể quay ngược thời gian nhưng chúng ta có thể trồng cây, sửa sang lại vườn nhà, thay đổi chế độ ăn khỏe mạnh để cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự kiện năm nay sẽ được tổ chức ở Pakistan.

Thiết kế bởi Tâm Nghĩa