Danh Sách các Công ty đã Tư vấn xây dựng và Chứng nhận Hệ thống Quản lý ISO

363

 

Danh Sách Tư Vấn Chứng Nhận Hệ Thống Iso

STT

Tên công ty

Nội dung

Thời gian

1

CÔNG TY TNHH BEST BK

Tư vấn, xây dựng chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

19/10/2020

2

CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI PHÚC

Đào tạo, xây dựng, tư vấn hệ thống Quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

08/01/2021

3

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ XL MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

Tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng Công ty đáp ứng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

01/04/2021

4

CTY CP THƯƠNG MẠI XNK KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG HÀ NAM

Tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty đáp ứng Tiêu chuẩn 9001: 2015

10/05/2021

5

CÔNG TY CP COASIA CM VIỆT NAM

 

Đào tạo tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Cho Công ty CP Coasia Việt Nam đáp ứng theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

28/07/2021

6

CÔNG TY CP GIÁO DỤC MEKONG

Tư vấn chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn sứ khỏe nghề nghiệp cho Công ty đáp ứng Tiêu chuẩn 45001: 2018

16/06/2021

7

CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Tư vấn chứng nhận hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001: 2015

15/12/2021

8

CÔNG TY TNHH SSM VINA

Tư vấn chứng nhận hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001: 2015

Tháng 10/2022

 

Thiết kế bởi Tâm Nghĩa